Ujian VAKD
Ujian ini adalah bertujuan untuk memahami gaya fikir kita; secara Visual, Audio, Kinestetik atau Digital.
Copyright 2020 @ Byond Tech Sdn Bhd